Termeni si conditii

AiGIA | Health > Drepturi Legale > Termeni si conditii

Ultima actualizare: 01 februarie 2022

A. Introducere

Acești Termeni și Condiții („Termenii”) guvernează accesul și utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web, a produsului nostru AiGIA Health și a oricăror alte servicii asociate furnizate de noi în mod direct (în mod colectiv: „Serviciile”). Vă rugăm să le citiți cu atenție. Utilizarea și accesul dvs. la Servicii sunt condiționate de respectarea și acceptarea acestor termeni.

Acești Termeni sunt un contract obligatoriu din punct de vedere juridic între tine și noi. Ca parte a acestor Termeni, sunteți de acord să respectați cea mai recentă versiune a Politicii noastre de utilizare acceptabilă și a Politicii noastre de confidențialitate, care este încorporată prin referință în acești Termeni.

Dacă accesați sau utilizați Serviciile sau continuați să accesați sau să utilizați Serviciile după ce ați fost notificat cu privire la o modificare a Termenilor sau a Politicii de utilizare acceptabilă, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți legat de Termenii și de Utilizarea acceptabilă. Politică.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, Politica de utilizare acceptabilă, Politica de confidențialitate sau orice altă politică la care se face referire aici, nu accesați și nu utilizați Serviciile. Pentru utilizarea Serviciilor, este necesar să citiți și să acceptați în totalitate acești termeni și condiții. Vom furniza Serviciile și puteți accesa și utiliza Serviciile în conformitate cu acești Termeni.

Dacă aveți întrebări despre cum funcționează AiGIA Health, vă rugăm să consultați Secțiunea noastră de ajutor. În acești Termeni sau în orice altă politică la care se face referire aici, „noi”, „noi”, „nostru” sau „AiGIA” se vor referi în mod colectiv la AiGIA, Inc. și la Afiliații noștri existenți. Când ne referim la un „Afiliat” în acești Termeni, ne referim la orice entitate care controlează direct sau indirect sau este controlată de, sau se află sub control comun cu, partea specificată. În sensul acestei definiții, „control” înseamnă deținerea directă sau indirectă a mai mult de cincizeci la sută (50%) din participațiile cu drept de vot ale entității vizate. Termenii „dvs.”, „al dumneavoastră” sau „Utilizator”, „Client” se vor referi la dvs.

Acești Termeni intră în vigoare de la data la care începeți să utilizați Serviciile noastre.

B. Reguli generale

 • Restrictii de varsta

În măsura interzisă de legea aplicabilă, Serviciile nu sunt destinate și nu ar trebui să fie utilizate de către nimeni sub vârsta de șaisprezece ani. Declari că ai depășit vârsta legală. Nu puteți accesa sau utiliza Serviciile în niciun scop dacă oricare dintre declarațiile din propoziția anterioară nu este adevărată. Fără a limita cele de mai sus, trebuie să aveți vârsta legală de lucru.

 • Modificări

Acești termeni și condiții pot fi modificați de noi în orice moment. Verificați din când în când acești termeni și condiții pentru a ține cont de modificările pe care le facem, deoarece acestea sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru dvs. Unele dintre prevederile cuprinse în acești Termeni pot fi, de asemenea, înlocuite cu prevederi sau reclame publicate în altă parte pe site-ul nostru.

 • Cerințe de sistem.

Utilizarea Serviciilor necesită unul sau mai multe dispozitive compatibile, acces la Internet și anumite programe software și poate necesita obținerea de actualizări sau upgrade-uri din când în când. Deoarece utilizarea Serviciilor implică hardware, software și acces la Internet, capacitatea dumneavoastră de a accesa și utiliza Serviciile poate fi afectată de performanța acestor factori. Se recomandă acces la internet de mare viteză. Recunoașteți și sunteți de acord că astfel de cerințe de sistem, care pot fi modificate din când în când, sunt responsabilitatea dvs.

C. Utilizarea serviciilor și responsabilitățile dumneavoastră

Puteți utiliza Serviciile numai în conformitate cu termenii acestui Acord. Sunteți singurul responsabil pentru utilizarea Serviciilor de către dvs. și veți respecta și asigura conformitatea cu toate Legile în legătură cu utilizarea Serviciilor de către dvs., inclusiv, dar fără a se limita la, Legile referitoare la înregistrare, proprietate intelectuală, confidențialitate și controlul exporturilor.

 • Informații de înregistrare.

Pentru a vă înregistra și/sau a utiliza anumite Servicii, vi se poate solicita să vă creați un cont și astfel să furnizați informații despre dvs. Sunteți de acord că orice astfel de informații trebuie să fie corecte. De asemenea, vi se poate cere să alegeți un nume de utilizator și o parolă. Sunteți în întregime responsabil pentru menținerea securității numelui de utilizator și parolei dvs. și sunteți de acord să nu le dezvăluiți niciunei terțe părți.

 • Conținutul dvs.

Unele dintre Serviciile noastre sunt concepute pentru a vă permite să încărcați, să trimiteți, să stocați, să trimiteți, să primiți sau să partajați text, fișiere, imagini, fotografii, videoclipuri, sunete, software, lucrări de autor sau alte materiale (“Conținut”.) Nu aveți obligația de a furniza orice conținut serviciilor noastre și sunteți liber să alegeți conținutul pe care doriți să îl furnizați. Dacă alegeți să încărcați sau să distribuiți conținut, vă rugăm să vă asigurați că aveți drepturile necesare pentru a face acest lucru și că conținutul este legal.

Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru conținutul trimis sau transmis de dvs. sau afișat sau încărcat de dvs. în utilizarea Serviciilor și pentru respectarea tuturor legilor referitoare la conținut, inclusiv, dar fără a se limita la, legile care vă cer să obțineți consimțământul. unei terțe părți să utilizeze conținutul și să furnizeze notificări adecvate cu privire la drepturile terților. Declarați și garantați că aveți dreptul de a încărca Conținutul în AiGIA Health și că o astfel de utilizare nu încalcă sau încalcă niciun drept al vreunei terțe părți. În nicio circumstanță nu vom fi răspunzători în niciun fel pentru niciunul (a) Conținut care este transmis sau vizualizat în timpul utilizării Serviciilor, (b) erori sau omisiuni în Conținut, sau (c) orice pierdere sau daune de orice fel survenite ca urmare a utilizării, accesului la sau refuzului accesului la Conținut. Deși nu suntem responsabili pentru niciun Conținut, putem șterge orice Conținut, în orice moment, fără notificare, dacă descoperim că încalcă orice prevedere a acestui Acord sau orice lege. Vă păstrați drepturile de autor și orice alte drepturi pe care le dețineți deja asupra Conținutului pe care îl trimiteți, postați sau afișați pe sau prin intermediul Serviciilor.

Când utilizați AiGIA Health, Proprietarul poate alege să înregistreze întâlnirea. Nu stocăm înregistrările. Doar Proprietarul sesiunii poate accesa înregistrarea descarcând-o din contul său și salvând-o pe dispozitivul său. Cu toate acestea, înregistrarea poate fi pusă la dispoziție pentru a fi văzută de către participanți, încărcând-o manual ca resursă în sesiune. Dacă alegeți să descărcați înregistrarea, sunteți responsabil pentru stocarea și procesarea acesteia în conformitate cu toate legile privind înregistrarea și reglementările privind prelucrarea datelor.

Proprietarul este responsabil pentru obținerea consimțământului de la toți participanții înainte de a începe înregistrarea.

 • Permisiunea noastră de a folosi conținutul dvs

Conținutul dvs. rămâne al dvs., ceea ce înseamnă că vă păstrați orice drepturi de proprietate intelectuală pe care le aveți asupra conținutului dvs. Cu toate acestea, unele funcționalități AiGIA Health implică utilizarea conținutului dvs. Prin urmare, acceptând acești Termeni, ne dați permisiunea de a vă folosi conținutul printr-o licență mondială, fără drepturi de autor, sublicențiabilă, perpetuă de utilizare, modificare, executare publică, afișare publică, reproducere și distribuire a Conținutului dvs. în scopul limitat de furnizarea serviciilor.

Această licență:

 • acoperă doar drepturile dvs. de proprietate intelectuală și nu se aplică nici unei informații faptice disponibile publicului.
 • ne permite să găzduim, să reproducem, să distribuim, să comunicăm și să folosim conținutul dvs
 • ne permite să vă publicăm conținutul dacă l-ați pus la dispoziția altora. Dacă eliminați conținutul dvs. protejat din serviciile noastre, vom înceta să îl punem la dispoziție publicului, cu condiția ca nu ați partajat deja conținutul dvs. altor utilizatori înainte de a-l elimina (în acest caz, chiar dacă eliminăm conținutul din contul dvs., vom nu poate controla modul în care celălalt utilizator folosește/utiliza conținutul tău).

Dacă credem în mod rezonabil că oricare dintre conținutul dvs. (1) încalcă acești termeni, (2) încalcă legea aplicabilă sau (3) ar putea dăuna utilizatorilor noștri, terților sau nouă, atunci ne rezervăm dreptul de a elimina unele sau toate acel conținut în conformitate cu legea aplicabilă și suspendați sau ștergeți contul dvs.

 • Utilizare interzisă

Sunteți de acord că nu veți folosi Serviciile pentru: (i) modifica, dezasambla, decompila, pregătește lucrări derivate, face inginerie inversă sau încearcă în alt mod să obțină acces la codul sursă al Serviciilor; (ii) utilizați cu bună știință sau cu neglijență Serviciile într-un mod care abuzează, interferează cu sau perturbă rețelele noastre, conturile Dvs. sau Serviciile; (iii) să se angajeze în activități ilegale, frauduloase, false sau înșelătoare, (iv) să transmită prin Servicii orice material care ar putea încălca proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale terților sau AiGIA; (v) construirea sau compararea unui produs sau serviciu competitiv sau copierea oricăror caracteristici, funcții sau grafice ale Serviciilor; sau (vi) să utilizeze Serviciile pentru a comunica orice mesaj sau material care este hărțuitor, calomnios, amenințător, obscen, indecent, care ar încălca drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei părți sau este în alt mod ilegal, care ar da naștere la răspundere civilă sau care constituie sau încurajează comportamentul care ar putea constitui o infracțiune, în conformitate cu orice lege sau reglementare aplicabilă; (vii) să încarce sau să transmită orice software, conținut sau cod care dăunează sau are scopul de a dăuna, dezactiva, distruge sau afecta negativ performanța Serviciilor în orice mod sau care face sau are scopul de a dăuna sau extrage informații sau date din alt hardware, software sau rețele AiGIA sau alți utilizatori ai Serviciilor; (viii) să se angajeze în orice activitate sau să utilizeze Serviciile în orice mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca, afecta sau interfera sau perturba în alt mod Serviciile sau orice servere sau rețele conectate la Servicii sau sistemele de securitate AiGIA. (ix) să utilizeze Serviciile cu încălcarea oricărei politici AiGIA sau într-o manieră care încalcă legea aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, legile și reglementările și legile anti-spam, controlul exporturilor, confidențialitate și anti-terorism care necesită consimțământul subiecților înregistrări audio și video și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru respectarea tuturor acestor legi și reglementări.

 • Limitări de utilizare.

Nu aveți dreptul să reproduceți, să vindeți sau să distribuiți Serviciile sau orice rapoarte sau date generate de Servicii în niciun scop, cu excepția cazului în care vi s-a permis în mod specific să faceți acest lucru în baza unui acord separat cu noi. Nu puteți oferi sau permite oricărei terțe părți să folosească Serviciile achiziționate de dvs., să afișeze pe orice site web sau să publice în alt mod Serviciile sau orice Conținut obținut dintr-un Serviciu (altul decât Conținutul creat de dvs.) sau să genereze în alt mod venituri din Servicii sau utilizări. Serviciile pentru dezvoltarea, producerea sau comercializarea unui serviciu sau a unui produs similar cu serviciile.

 • DREPTURI DE AUTOR.

Nu puteți posta, modifica, distribui sau reproduce în niciun fel materiale protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, drepturi de publicitate sau alte drepturi de proprietate fără a obține în prealabil acordul scris al proprietarului acestor drepturi de proprietate. Putem refuza accesul la Servicii oricărui Client despre care se presupune că a încălcat drepturile de autor AiGIA sau ale unei alte părți.

Ne păstrăm dreptul de proprietate asupra tuturor drepturilor de proprietate asupra Serviciilor și asupra tuturor numelor comerciale, mărcilor comerciale, mărcilor de servicii, siglelor și numelor de domenii asociate sau afișate cu Serviciile.

 • FĂRĂ GARANȚII.

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA AȘA ESTE” ȘI RENUNȚM ÎN EXPRES ORICE GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITAȚII, ORICE GARANȚIE DE VANTABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN SCOP ANUMIT. NU OFERIM NU GARANTIEM SAU DECLARAȚII CU PRIVIRE LA REZULTATELE CARE POT FI OBȚINITE DIN UTILIZAREA SERVICIILOR, CU PRIVIRE LA ACURATEȚIA SAU FIABILITATEA ORICĂRII INFORMAȚII OBȚINITE PRIN SERVICII SAU CĂ SERVICIILE VOR ÎNTÂLNEȘTE ORICE UTILIZATOR, UTILIZATOR, ÎNTREPRINȚI. FĂRĂ ERORI. UTILIZAREA SERVICIILOR ESTE PE UNCUL RISC. ORICE MATERIAL ȘI/SAU DATE DESCĂRCATĂ SAU OBȚINUT ÎN ALTRE MOD PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR ESTE LA PROPRIA DISCREȚIE ȘI RISC. VOI FI UNCUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE PENTRU DVS. RESULTAT DIN UTILIZAREA SERVICIILOR. ÎNTREGUL RISC RESULT DIN UTILIZARE SAU PERFORMANȚĂ A SERVICIILOR RĂMÂNE LA DVS. NU NE Asumăm NICIO RESPONSABILITATE PENTRU PĂSTRAREA ORICE INFORMAȚII DE UTILIZATOR SAU COMUNICAȚII ÎNTRE UTILIZATORI. NU PUTEM GARANTA ȘI NU PROMITĂM NICIUN REZULTATE SPECIFICE DIN UTILIZAREA SERVICIILOR. UTILIZAREA ESTE PE PROPRIU RISC

 • LIMITARE A RĂSPUNDERII.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO CAZ NU VOM FI RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIVE, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR ÎN AFACERI, PIERDEREA PROFITURILOR ÎN AFACERI, PIERDEREA PROFITURILOR ÎN AFACERI, SAU ORICE ALTĂ PIERDERE SAU DAUNE PECUNIARĂ) DERIVĂ DIN UTILIZAREA SAU INAPBILITATEA DE A UTILIZA SERVICIILOR SAU FURNIZAREA SAU NESECĂ DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ SAU DE ALTE SERVICII DE ASISTENȚĂ, FĂC ÎN CĂRĂ ÎN DECLIU (INCLUSIV NELEGALITATEA, ÎN CURS DE NELEGENGĂ) DACĂ AM FOST INFORMAȚI CU POSIBILITATEA ASTELOR DAUNE. Deoarece unele state și jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii, este posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs. Acești termeni nu limitează răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală, fraudă, declarații false frauduloase, neglijență gravă sau abateri intenționate.

D. Conflicte de drept

Acești Termeni sunt menționați să respecte legile și reglementările din locul de stabilire și ale țărilor în care Compania își desfășoară activitatea. În cazul oricărui conflict între această Politică și legile și reglementările aplicabile, acestea din urmă vor prevala.

E. Date de contact

Clienții își pot adresa întrebări în legătură cu drepturile lor sau pot adresa orice întrebări în legătură cu acești termeni prin:

E-mail: hello@aigia.health

Fiecare cerere va fi analizată cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la depunerea ei.

F. Declinări de răspundere. Data publicațiilor

Acești Termeni au fost adoptați la data menționată în titlul documentului și vor fi modificați de fiecare dată, dacă este necesar, fără notificare prealabilă sau viitoare a modificărilor. Dacă utilizați Serviciile după orice astfel de modificare sau actualizare a acestor Termeni, sunteți de acord cu acele modificări sau actualizări. Modificările nu vor fi aplicate retroactiv. Noua versiune va intra în vigoare în momentul publicării pe site și va fi marcată corespunzător.